Privacybeleid

Algemene informatie

Welkom op onze pagina met het privacybeleid! Wanneer u onze winkeldiensten gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Wanneer u informatie met ons deelt, kunnen wij onze dienstverlening nog beter voor u maken. We kunnen u bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten laten zien, u helpen in contact te komen met mensen of het delen met anderen sneller en gemakkelijker te maken. Als u onze services gebruikt, willen we dat u duidelijk weet hoe we informatie gebruiken en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen. Dit is belangrijk; we hopen dat u de tijd wilt nemen om het aandachtig te lezen. Onthoud dat u bedieningselementen kunt vinden om uw informatie te beheren en uw privacy en veiligheid te beschermen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens en bezwaar tegen gegevensverwerking

Onze klanten hebben te allen tijde het recht op toegang, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens, door een schriftelijk verzoek in te dienen. Signature Reef Corals stelt alles in het werk om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk worden gemaakt door onbevoegde derden. Signature Reef Corals heeft echter niet alle risico’s in verband met het gebruik van internet onder controle en waarschuwt daarom de gebruikers van de site voor de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het functioneren en het gebruik van internet. De Site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Aangezien Signature Reef Corals geen controle heeft over deze websites en externe bronnen.

Beheer van persoonsgegevens

Voor veel van onze diensten kunt u uw persoonsgegevens online inzien of wijzigen. Ook kunt u keuzes maken over onze verzameling en gebruik van uw gegevens. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze kunt beheren, hangt af van de services die u gebruikt. U kunt kiezen of u promotionele communicatie van onze winkel per e-mail, sms, fysieke post en telefoon wilt ontvangen. Als u promotionele e-mail- of sms-berichten van ons ontvangt en u wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mail, telefoongesprekken en post door naar Company Promotional Communications Manager te gaan en u aan te melden, waarmee u contactgegevens kunt bijwerken, contactvoorkeuren kunt beheren, u kunt afmelden voor e-mailabonnementen en kunt kiezen of u uw contactgegevens delen met onze partners.

Informatie die we verzamelen

Onze winkel verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te kunnen bieden. Een deel van deze gegevens verstrekt u direct, bijvoorbeeld wanneer u een persoonlijk account aanmaakt. We krijgen er een deel van door vast te leggen hoe u omgaat met onze diensten door bijvoorbeeld technologieën zoals cookies te gebruiken en foutrapporten of gebruiksgegevens te ontvangen van software die op uw apparaat draait. We verkrijgen ook gegevens van derden (inclusief andere bedrijven). We gebruiken ook diensten van andere bedrijven om ons te helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres om bepaalde diensten aan uw locatie aan te passen. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de diensten en functies die u gebruikt.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Onze winkel gebruikt de gegevens die we verzamelen voor twee basisdoeleinden: om ons bedrijf te runnen en om de diensten die we aanbieden te leveren (inclusief het verbeteren en personaliseren) en om communicatie te verzenden. Bij het uitvoeren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen via de verschillende winkeldiensten die u gebruikt om u een meer naadloze, consistente en persoonlijke ervaring te bieden. Om de privacy te verbeteren, hebben we echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. We slaan bijvoorbeeld gegevens op die we van u verzamelen wanneer u niet-geverifieerd (niet aangemeld) bent, apart van accountsgegevens die u rechtstreeks identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Uw informatie delen

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons dit opdraagt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een ​​aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, en voor fraudepreventie en krediet risicovermindering. Daarnaast delen we persoonlijke gegevens met onze gecontroleerde filialen en dochterondernemingen. We delen ook persoonlijke gegevens met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Bedrijven die we bijvoorbeeld hebben ingehuurd om klantenservice te bieden of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten hebben mogelijk toegang tot persoonlijke gegevens nodig om die functies te kunnen leveren. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten en mogen ze de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

algemene voorwaarden

Dit beleid wordt geprojecteerd op alle persoonlijke informatie en gevoelige persoonlijke gegevens of informatie die wordt gegeven door of verkregen van een persoon die de website bezoekt of gebruikt of toegang heeft (“Gebruiker”). We behouden ons het recht voor om de details van dit Beleid te wijzigen of te herzien zonder voorafgaande kennisgeving en het herziene Beleid zal van kracht zijn vanaf de dag van uploaden. Daarom worden gebruikers verzocht om periodiek de website te bezoeken en het beleid te bekijken.

Het kan nodig zijn dat een gebruiker bepaalde persoonlijke informatie weggeeft, inclusief gevoelige persoonlijke informatie, tijdens het browsen door de website of om gebruik te maken van diensten op de website.

Persoonlijke informatie die door een gebruiker aan ons wordt verstrekt, wordt door ons gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden: (a) om ons te helpen bij het creëren van inhoud die relevant is voor de gebruiker; (b) om een ​​database te verzamelen van alle persoonlijke informatie die van de gebruiker is verzameld

Wanneer een Gebruiker de website bezoekt, worden een of meer cookies verzonden naar een computer of het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt om de websites te bezoeken. Cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de door ons geleverde diensten te verbeteren, onder meer om gebruikers voorkeuren.